Skötselinstruktioner

Skötselinstruktionerna ger dig anvisningar och tips om hur du sköter det du är skyldiga att utföra i din bostad vad gäller avlopp, skötsel av pannan/värmesystem, larm  m.m.

Skötselinstruktionerna kan du ladda ner här.