Ladda bil/Laddbox för bil i carport

Medlem som vill ladda sin elbil i carporten får ej göra det via vanliga befintliga 230 volt- (“Schucko-“) uttag på grund av risk för överhettning/brandrisk

I samråd med expertis har styrelsen beslutat att det endast är tillåtet att använda en laddbox 1-fas
med vägguttag CEE-don 1-fas eller en laddbox 3-fas max 11 kW effekt.

Medlem skall ansöka hos styrelsen om tillstånd innan laddbox sätts upp.

Laddbox trefas måste installeras med s.k. lastbalansering för att inte störa husets normala försörjning av el, se principskiss här, utöver detta rekommenderar vi att en trefas undercentral med säkringar sätts upp i förrådet.

För en installation krävs styrelsens godkännande och att installationen sker av en fackman
samt att laddboxen är av god marknadsstandard.

Du finner mer information om montering av laddbox i carport i dokumentet här.

Kontakta gärna styrelsen via styrelsen@tregudor.com om du har frågor eller om något är oklart.

CEE-uttag enfas 230V