Postadress

HSB Brf Tre Gudor i Viken, Box 2030, 250 02 Helsingborg (Det finns även en brevlåda på Valborgs guda)

Email

styrelsen@tregudor.se

Kontakta oss i första hand via vår förvaltare Markus Wigström på vår förvaltning HSB Nordvästra Skåne

Markus.Wigström@hsbhbg.se

Tel 042-19 95 20

Han hjälper dig med följande frågor:

 • Underhållsärenden
 • Försäkringsärenden
 • Kontakt med styrelsen
 • Övriga förvaltningsärenden

Leverantörsfakturor

I första hand vill vi att leverantörsfakturor sänds till oss som pdf per email;

leverantors.faktura@hsbnvs.se

Postadress är;
HSB Brf Tre gudor i Viken
2120000
ecitFE787
Box 7018
831 07 Ostersund

Ange

 • Föreningsnummer 2120000
 • Var i fastigheten arbetet är utfort,till exempel lägenhetsnummer, objektnummer
  eller hyreslokal.
 • Vilket arbete som är utfort, till exempel reparation, installation eller underhåll
 • Om fakturan avser ett underhållsprojekt, måste projektnummer anges på
  fakturan och vad det avser

deB 2024-02-10