Vanliga frågor “FAQ”

Vilken svart färg skall vi måla staketen med? Jotun Demidekk Ultimate C-baseFärgkod: 0099/9500-NKulör: Svart

Får jag isolera förrådet? Ja, men du måste tänka på att inte blockera ventilationen under takfoten så att luft kan cirkulera mellan yttertak och innertak och att installera två ventiler på motstående sidor av förrådet (“dörrsida”/”baksida”) så att luft kan cirkulera i förrådet för att förhindra kondens/fuktskador. All omdragning av el måste ske av behörig elektriker.

Får jag installera luftvärmepump? Nej, av flera skäl får vi inte sätta upp luftvärmepump/luftkonditionering, bland annat byggnadstekniska.

Hur ställer jag in värmen i lägenhetens frånluftsvärmepump? På hemsidan, under “Info för medlemmar” – “Skötsel av värmepannan” hittar du en ”lathund” för hur värmepannan sköts.

Hur får jag bort alger på plattorna utanför entrén? Man kan använda Tercole eller Grön Fri. Man kan också högtryckstvätta.

Får jag sätta upp belysning på fasaden?Nej, ingenting får fästas i fasaden , vare sig belysning, spaljeer eller markiser.

Får jag sätta upp belysning i trädgården?Ja, men du måste ha styrelsens godkännannde.

Vem ansvarar för ogräsborttagning på stenbeläggning? Boende ansvarar för stenbeläggning vid sin carport samt all stenbeläggning framför entré och, om bostad vetter mot guda, även beläggning utmed den boendes fasad och staket.