Vanliga frågor “FAQ”

 • Får jag bygga/riva/ändra staket runt trädgården?

Föreningen har ett bygglov för staket i området som måste följas. Därför krävs styrelsens tillåtelse. Kontakta styrelsen för att om vad som ingår i bygglovet. Se även dokumentet Staketinformation.

 • Vilken svart färg skall vi måla staketen med?

Jotun Demidekk Ultimate C-base, Färgkod: 0099/9500-N,Kulör: Svart (Finns att köpa på Colorama i Höganäs samt Tapet och Färglagret i Höganäs, nämn att du kommer från Brf tre gudor så får du en liten rabatt)

 • Får jag isolera förrådet?

Ja, men du måste tänka på att inte blockera ventilationen under takfoten så att luft kan cirkulera mellan yttertak och innertak och att installera två ventiler på motstående sidor av förrådet (“dörrsida”/”baksida”) så att luft kan cirkulera i förrådet för att förhindra kondens/fuktskador samt att tillse att takkonstruktionen ventileras. All omdragning av el måste ske av behörig elektriker. Rådgör med styrelsen innan du isolerar.

 • Får jag installera luftvärmepump?

Nej, av flera skäl får vi inte sätta upp luftvärmepump/luftkonditionering, bland annat byggnadstekniska.

 • Hur ställer jag in värmen i lägenhetens frånluftsvärmepump?

På hemsidan, under “Info för medlemmar” – “Skötsel av värmepannan” hittar du en ”lathund” för hur värmepannan sköts.

 • Hur får jag bort alger på plattorna utanför entrén?

Man kan använda Tercole eller Grön Fri. Man kan också högtryckstvätta men fasaden måste skyddas från stänk.

 • Får jag sätta upp belysning på fasaden?

Nej, ingenting får fästas i fasaden , vare sig belysning, spaljeer eller markiser.

 • Får jag sätta upp belysning i trädgården?

Ja, men du måste ha styrelsens godkännannde.

 • Vem ansvarar för ogräsborttagning på stenbeläggning?

Se ordningsreglerna.

 • Får man sätta upp Spapool?

Då vårt område är mycket tättbebyggt med radhus och parhus och små trädgårdar så är det av stor vikt att man tänker sig för innan man anlägger en spapool. Sträva efter god grannsämja. Prata med dina grannar, kom överens om när reningsaggregat skall timas och var pool skall placeras. Läs också nedan om hur tömning skall ske.

 • Hur tömma vatten från spa-pool?

Spapool får enligt Höganäs kommun INTE tömmas via vårt områdes öppnadagvattensystem (dikena i området).
Vi har tillåtelse att använda avloppet inomhus. Avloppet i dusch får dock INTE användas. Det ansluter till avlopp under värmepannan och stort vattenflöde kan orsaka vattenskada på golv nära värmepannan, med stora kostnader som följd. Använd övriga avlopp i bostaden, men ha tömningen UNDER UPPSIKT.
Minst två veckor innan tömning får ni absolut inte klorera poolvattnet eller tillsätta andra kemikalier.