Stadgar

Nedan finner du våra stadgar för nedladdning.

OBS!

Tre gudors stadgar som registrerats av bolagsverket 2017-09-07 är baserade på HSB normalstadgar 2011, version 5. Följande punkter är ändrade eller kompletterade i Tre gudors stadgar jämfört med HSB normalstadgar:

• Ordförande för bostadsrättsföreningens styrelse utses av styrelsemedlemmarna, inte av stämman.
Se § 17, 21 och 22.

• Bostadsrättshavare ansvarar för hela ytterdörren utom för målning av utsida.
Se § 31 punkt 5 och § 32 punkt 5.

• Styrelsen får dock inte medge bostadsrättshavare att sätta upp parabolantenn, inglasa balkong eller vidta annan åtgärd som inte överensstämmer med fastighetens/bostadsrättsföreningens miljöupplevelse.
Tillägg till § 37

Sammanställt av styrelsen 2019-04-18

Stadgar Brf Tre gudor 2017

Sammanställning avvikelser