Historia

FRÅN PARK OCH SKOLA TILL BOSTADSOMRÅDE

Tre Gudor är i dag ett modernt bostadsområde mitt i en mycket gammal by. Området som bostäderna ligger på har en spännande, omväxlande och högst levande historia. Många Vikenbor minns fortfarande de glada brandkårsfesterna och midsommarfirandet i Anläggningen. För att inte tala om bäckarna som det plumsades i på rasterna.
Eller hur det spolades till isbana under kalla vintrar på planen som annars användes för friidrott och fotbollsspel. När snön föll, vilket hände, kunde man ta Snöstjärnan på skidspåren i Anläggningen.

ANLÄGGNINGEN

När Anton Cöpinger ritade sin karta över fiskeläget Wijken 1737 skrev han om en gammal fiskedamm som kallades Sora Beck, eller Surabäck. Den låg i utkanten av byn på det som kallades utmark. Den plats som senare kom att kallas Anläggningen.

I slutet av 1800-talet drogs det upp stiliga planer för området, då granne med Bäckaskolan. Här skulle anläggas en park, något trevligt att promenera i för invånarna i det växande samhället. Länsträdgårdsmästare B Kjellson lämnade i september 1895 ett förslag på plantering, gräsmattor, bäckar och även ett lusthus.

Planerna realiserades inte fullt ut. Lusthuset byggdes inte, i stället blev det en flaggstång på platsen. Men det planterades en hel del träd i området. De var av många olika sorter. Barnen som gick i Bäckaskolan, granne med Anläggningen, kunde inte bara läsa om trädslagen, de kunde också studera dem på nära håll. Där det före detta gymnastiksalshuset ligger i dag fanns på 1940-talet en plantering med granar och tallar.

Även om inte parkidén fullföljdes helt och hållet blev Anläggningen ändå en oas i byn. Här hölls stora arrangemang, som de uppskattade brandkårsfesterna, en sommarbegivenhet som ingen i Viken missade.

Brandkårsfesterna var föregångare till Idrottsfesten och dagens Vikenfest. Lottorna kokade kaffe och bredde smörgåsar, till dansbanan såldes särskilda dansbiljetter, entrén låg vid parkens ingång mellan branddammen och Lillstugan. Det fanns chokladhjul och det ordnades festtåg genom byn i vilket barnen deltog.

I Anläggningen firades midsommar fram till en bit in på 1960-talet.
Parken blev så småningom också en uppskattad del av Bäckaskolans skolgård.
I dag finns en liten del av den kvar i den nordöstra delen av Tre Gudor-området.

SKOLAN

Den ursprungliga Bäckaskolan, som än i dag ligger i bostadsområdet men numera är ett bibliotek, byggdes 1884. Det är inte Vikens äldsta skolbyggnad. Redan 1837 byggdes den ”gamla skolan” vid Bygatan, i dag hem för förskolan Villekulla. På 1870-talet byggdes storskolan eller Kyrkskolan, som ligger vid kyrkan och numera är en privatbostad.

När Viken började byggas ut i större omfattning och Norra Hage såg dagens ljus, i slutet av 1950-talet och början av 1960-talet, ökade behovet av skollokaler i byn. På Bäckaskolans tomt fanns det plats. 1963 stod nya skolbyggnader klara granne med den gamla skolan. Nu fick skolan en egen gymnastiksal, som så småningom också byggdes till för att ge plats åt en skolmatsal.

Den gamla skolbyggnaden moderniserades också. Fram till början av 1960-talet hade man där endast utedass och barnen kallades in med hjälp av en manuell skolklocka som lärarna ringde i. Renoverad blev den gamla skolan en del av den nya Bäckaskolan, bland annat hade man slöjd i byggnaden.

Bäckasskolan var låg- och mellanstadieskola i den moderna grundskolan. I slutet av 1970-talet byggdes Vikenskolan, som först enbart var en högstadieskola, men som i dag är en F-9-skola.

Utbyggnaden av samhället Viken fortsatte och snart räckte inte heller den utbyggda Bäckaskolan till. Paviljonger fick sättas upp. Dessa provisorier blev kvar under alla år fram till dess att hela skolan, utom den gamla skolbyggnaden och gymnastiksalshuset, revs i slutet av 1990-talet. På skolgården och i Anläggningen byggdes Tre Gudor.

1993 flyttade kommunens bibliotek in i gamla Bäckaskolan vid Bäckavägen. En period under 1940-talet hade biblioteket funnits i Bäckaskolan, men då hade det mer karaktären av ett skolbibliotek.

LÄRARINNORNA

Under första hälften av förra seklet undervisade på Bäckaskolan bland annat lärarinnorna Signe Persson (1886-1959), Selma Thorin (1893-1958) och Valborg Karlsson (1897-1991). De tre kvinnor som gett namn på våra gator, eller gudor; Signe, Valborg och Selma.

Signe Persson började som småskollärare på Bäckaskolan 1907. Mellan 1911 och 1916 tjänstgjorde hon på skolan vid Bygatan. Sedan återvände hon till Bäckaskolan och arbetade där fram sin pensionering 1947. Signe Persson undervisade barnen i klass 1 och 2, i en så kallad b-skola, det vill säga man att man undervisades i samma klassrum.

Selma Thorin undervisade klasserna 3 och 4, som också fick b-form. Hon kom till Bäckaskolan 1914 och slutade 1953.

De båda lärarinnorna bodde på ovanvåningen av Bäckaskolan. Selma bodde i den norra delen, ovanför det klassrum hon undervisade i. Signe bodde i den södra delen, ovanför sitt klassrum.

Valborg Karlsson var verksam på Bäckaskolan mellan 1946 och 1960. Hon bodde i ett eget hus vid Bygatan.

Och nu har de gett namn åt varsin guda. En guda är enligt Vikens historietecknare en trång passage som går från byn ned mot sjön. Det gör inte våra gudor. De danska arkitekter som ritade husen i Tre Gudor tog starkt intryck av den gamla byns vägnät och struktur. Det märks på placeringen av huskropparna. Att de tre gatorna därför fick de gamla grändbenämningarna gudor var väl ganska naturligt.

Lotta Hördin
född och uppväxt i Viken, numera bosatt i Tre Gudor

Källor:

  • Viken förr och nu av John Oltin
  • Gunilla Bengtsson