Ordningsregler

HSB Brf Tre gudor

Ordningsregler  – ansvar

version 2022-08-23/deB

 

Vi vill att vårt område skall vara levande och att vi alla skall trivas och ha glädje av vårt boende. Samtidigt måste allt hanteras med omtanke och respekt för varandra.

Kom ihåg att kommunens ordningsregler gäller och skall respekteras inom vårt område då det är öppet för allmänheten. Bland annat gäller att hundar skall hållas kopplade. Ingen rastning av hundar får ske i lekplatsen och området runt lekplatsen begränsat av: gångvägen, biblioteket, parhusens staket/gavlar och 3 meter bortom gungställningen.

Den övergripande karaktären i området skall säkerställas så att den estetiskt enhetliga miljön bibehålls. Områdets arkitektoniska helhet bygger på luftig och lätt design. Information om arkitektens vision kan du läsa mer om på vår hemsida, tregudor.se

Underhållsansvar regleras av våra stadgar samt förtydligas i HSB:s broschyr om underhållsansvar- se vår hemsida. Föreningen har därutöver förtydligat ytterligare i våra ordningsregler– se nedan.

Gemensamma områden – vem ansvarar för vad?

Föreningen ansvarar för:

 1. Bostadsbyggnaderna utvändigt – oljning av träbågar i öppningsbara fönster/dörrar utvändigt, rensning av rännor, utvändiga trappor etagehusen, dock är snöskottning på trapporna den boendes ansvar.
 2. Carportar – men sopa och hålla snyggt är de boendes ansvar.
 3. Förrådsbyggnader i carportar utvändigt
 4. Staket kring parhus och etagehus (hus med en lägenhet på varje plan), ut- och insida, dock algbekämpning endast utsida.
 5. Sophus och gemensamma förråd bredvid sophusen samt staket och stensättningen mellan dessa hus.
 6. Gudorna och gemensamma parkeringsplatsen.
 7. Gemensamma gröna ytor och gångar liksom klätterväxter på carport, sophus och cykelförråd. Se områdesplan på vår hemsida.
 8. Underhåll och tillsyn av lekplatsen
 9. Belysning: gudorna, parkens gångar, parkeringsplatsen, entréer och carportar
 10. Snöskottning/halkbekämpning på gudor och gemensamma parkeringsplatsen.

Föreningen ansvarar inom det privata området för:

 1. Att visionen av bostaden bibehålls, dvs luftigt inre, öppet upp till taknocken och att det finns öppning mellan våningsplanen i par- och radhusen. Tänkta förändringar anmäles till styrelsen för godkännande före genomförandet.
 2. Underhåll av från början befintlig värme-vatten-el- och ventilationsanläggning inklusive rumstermostater samt kostnaderna härför. Senare gjorda förändringar/tillägg ansvarar bostadsrättsinnehavaren för.

Som bostadsrättsinnehavare ansvarar du för

 1. Att hålla dig informerad om rättigheter och skyldigheter – se stadgarna samt HSB:s material om underhållsansvar som skickats ut digitalt. Allt finns på vår hemsida.
 2. Deltagande i aktivitetsdagarna på olika sätt.
 3. Att köra sakta på gudorna – tänk på gående och lekande barn
 4. Att få styrelsens godkännande för installation av laddbox till elbil. För att ladda hybrid/elbil måste laddbox installeras.
 5. Att rensa bort ogräs mellan kullerstenar längs med och framför bostad och carport samt hålla entréplattor rena. De med bostad mot gudan rensar ogräset på stenbeläggningen utmed gudan. I etagehusen ansvarar nedanvåning för stenbeläggning utmed gudan samt från trappan ut mot parken. Ovanvåning ansvarar för stenbeläggning och plattor fram till sin trappa.
 6. Att inte plantera på gemensamma grönområden, inte heller på kullerstenar. Inget får placeras utanför husen på kullerstenar och plattor om de utgör hinder för gående, bilar och sjuktransporter.
 7. Skottning av snövallar framför carport, gången från gudan fram till entrédörren samt trappan upp till övre lägenheten (etagehusen.)
 8. Att inte dubbelparkera i carport. Endast en bil/plats. På övrig yta skall Räddningstjänst och företagsbilar kunna vända! Dubbelparkering skymmer även sikten för grannens bil vid utfart vilket tidigare har resulterat i tråkiga incidenter.
 9. Att inte parkera på gudan. På gudan kan bilen stå för kort på- och avlastning.
 10. Att söka tillstånd hos styrelsen vid uppsättning av staket. Spaljéer får inte fästas på staket.
 11. Att inte sätta upp markiser och parabol. Inget får fästas på husets fasad!
 12. Att kontakta styrelsen vid isolering av förråd. Viktigt med ventilation av både rum och takkonstruktion.
 13. Att sörja för att värmen i bostaden aldrig understiger 15 grader.
 14. Att rensa golvbrunn i duschrummet minst varannan månad – obs lyft upp vattenlåset för att göra rent under. Igentäppt duschavlopp kan leda till vattenskada vid värmepannan (= mycket dyrt).
 15. Att kontrollera och eventuellt byta utslitna gummitätningslister runt dörrar och öppnings-bara fönster (= lägre energiförbrukning). Styrelsen tillhandahåller lister. Arbetet är de boendes ansvar.
 16. Att damma av frånluftsdon – men obs försiktigt så inte justeringen ändras.
 17. Värmepannan – Att rengöra (dammsuga) filtren till värmepannorna ca 1 gång/mån. Nya filter delas ut 1 gång/år. Rena filter= lägre elräkning och längre livslängd på pannan. Att kontrollera med jämna mellanrum att pannans lampa lyser grönt – inte rött.