Lekplatsen

Tre Gudors lekplats – “Bibliotekslekplatsen”

Mitt i grönområdet mellan Signes och Valborgs Guda ligger föreningens lekplats.

Där finns klätterställningar, gungor m.m. dit alla barn som bor i eller besöker Viken är välkomna.

Kom ihåg att kommunens ordningsregler gäller och skall respekteras inom vårt område då det är öppet för allmänheten. Bland annat gäller att hundar skall hållas kopplade. Ingen rastning av hundar får ske i lekplatsen och området runt lekplatsen begränsat av: gångvägen, biblioteket, parhusens staket/gavlar och 3 meter bortom gungställningen.

Skulle det vara något som är trasigt eller behöver åtgärdas, slå gärna en signal till felanmälan, telefon 042-19 95 90.