Överlåtelser

Överlåtelser av bostadsrätter i HSB Brf Tre Gudor i Viken hanteras av HSB Nordvästra Skåne, överlåtelsehandlingar m.m. skickas till

HSB Brf Tre Gudor i Viken

Box 2030

250 02 Helsingborg

Telefon: 042 – 19 95 00

Telefax: 042 – 19 95 50

E-post: info@hsbhbg.se

OBS! Kostnader för el, va och fasta kostnader i samband med ägarbyte
Fr.o.m. 1 september 2021 är köpare och säljare själva ansvariga för avläsningen av el och va samt fördelningen av fasta kostnader i samband med ägarskifte.
Den senaste avläsningen, kostnaderna per m3 och kWh samt fördelningen av dom fasta avgifterna får säljaren av styrelsen. Meddela styrelsen på mail styrelsen@tregudor.se vilken överlåtelsedag som gäller.
Fortsättningsvis kommer ovannämnda kostnader att följa lägenheten vilket innebär att om inte avräkning sker per tillträdesdagen mellan köpare och säljare så kommer köparen att få betala kostnaderna också för tiden före tillträdesdagen.