Arkitektens vision

Det danska arkitektkontoret Vandkunsten har beskrivit visionen för projektet Tre Gudor i en bildserie. Från denna har vi plockat ut de skriftliga formuleringarna kring området. De skall vara vägledande i förvaltningen av Brf Tre Gudor.

koncept bebyggelse

inspiration fra gamla viken gudorne, haverne = rumlig tæthed og intimitet store rum modsvares af små rum naboskab = social ambition planen og husene understøtter naboskabet enkle huse med mange fællestræk stramt formede huse modsvarer planens bevægelser Ikke een vej men mange veje = fri bevægelse parkering i små grupper

koncept uderum

fælles områder + fælles pleje = homogen karakter private haver og gårde + individuel pleje = variation parhus og lägenheter; haver afgrænset af plankeværker radhus; haver afgrænset af grønne hække haveanlæg inspireret af regionen, af viken, stedtypiske vækster kunstig belysning er punktvis, ikke fladedækkende

koncept boliger

enkle, genkendelige huskroppe tradition versus modernitet knap ydre form, rummeligt indre dæmpet ydre = sort samler formen få materialer = tegl + zink + plader + træ + glas tag til kip & rum gennem to etager formidling mellem bebyggelsens rum & boligens rum

koncept interiører

sorte eksteriorer modsvares af lyse interiører hvide vægge og lofter, lyse fyrretræsgulve gulvflader med få materialeskift kokken og bad i ‘lugn’ udformning, ingen ‘konstigheter’ store vinduer og ‘burspråk’ giver rummene karaktér