Arkitektens vision

Det danska arkitektkontoret Vandkunsten har beskrivit visionen för projektet Tre Gudor i en bildserie. Från denna har vi plockat ut de skriftliga formuleringarna kring området. De skall vara vägledande i förvaltningen av Brf Tre Gudor.

koncept bebyggelse

inspiration fra gamla viken
gudorne, haverne = rumlig tæthed og intimitet
store rum modsvares af små rum
naboskab = social ambition
planen og husene understøtter naboskabet
enkle huse med mange fællestræk
stramt formede huse modsvarer planens bevægelser
Ikke een vej men mange veje = fri bevægelse
parkering i små grupper

koncept uderum

fælles områder + fælles pleje = homogen karakter
private haver og gårde + individuel pleje = variation
parhus og lägenheter; haver afgrænset af plankeværker
radhus; haver afgrænset af grønne hække
haveanlæg inspireret af regionen, af viken, stedtypiske vækster
kunstig belysning er punktvis, ikke fladedækkende

koncept boliger

enkle, genkendelige huskroppe
tradition versus modernitet
knap ydre form, rummeligt indre
dæmpet ydre = sort samler formen
få materialer = tegl + zink + plader + træ + glas
tag til kip & rum gennem to etager
formidling mellem bebyggelsens rum & boligens rum

koncept interiører

sorte eksteriorer modsvares af lyse interiører hvide vægge og lofter, lyse fyrretræsgulve gulvflader med få materialeskift kokken og bad i ‘lugn’ udformning, ingen ‘konstigheter’ store vinduer og ‘burspråk’ giver rummene karaktér