Området

Bostadsrättsföreningen äger fastigheterna Pekpinnen 13 och 15 i vilka man upplåter bostadsrättslägenheter. Föreningen är medlem i HSB. Området består av 58 lägenheter med olika storlekar, 112 kvm, 88, 5 kvm samt 80 kvm. Den totala bostadsytan är 5 696 kvm . Till varje lägenhet hör en carport med sammanbyggt förråd. Föreningen äger även lekplatsen och gästparkeringen. Grönområdena i  området ägs respektive förvaltas av föreningen.

Byggnaderna är fullvärdesförsäkrade i Länsförsäkringar Skåne. Försäkringen inkluderar bostadsrättstillägg för medlemmarnas hemförsäkring.