BRF-försäkring

Föreningens fastighet med samtliga Bostadshus är fullvärdesförsäkrade hos Länsförsäkringar Skåne.

Föreningen har också tecknat bostadsrättstillägg till hemförsäkringar för samtliga 58 lägenheter hos Länsförsäkringar Skåne.

Tillägget täcker huvudsakligen:

  • bostadsrättslägenheten om bostadsrättshavaren är reparations- och underhållsskyldig enligt bostadsrättslagen eller föreningens stadgar.
  • fast inredning.

Bostadsrättshavaren betalar själv självrisken för denna försäkring, 3.000 kronor vid läckageskador och i övrigt 1.500 kronor. Ev. åldersavdrag vid skadereglering belastar också bostadsrättshavaren. Högst 10.000 vid ett och samma skadetillfälle.

Bostadsrättshavaren måste på eget initiativ teckna en relevant hemförsäkring..